Riving av brakka

Bilder fra rivingen av brakka i 2015.