Medlemskap i klubben.

Det er DNT som administrerer og sender ut faktura for medlemskap. For å melde deg inn kan du sende e-post til sot-trav@lyse.net eller SMS til 98 66 43 55. Medlemskapet koster 300 kr for ett år.

Nye medlemmer må oppgi følgende:

Navn

Adresser, Postnr, Sted

Fødselsdato

Mobilnr

E-postadresse (hvis du har det)