Styret 2021

 

Navn

E-post

Telefon

Leder

Terje Aareskjold            

terjeaar@online.no 

90051525

Nestleder

Terje Svendsen              

terje.svendsen@sandnes.kommune.no

 

Styremedlem

Birgitta Gjefle        

gjeflebirgitta@gmail.com

 

Styremedlem

Magnar Aase                  

magnar.aase@lyse.net

 

Styremedlem

Kristin Stokkedal      

kristin_stokkedal@hotmail.com

 

1. vara

Rune Grasdal                

rune.grasdal@mrcglobal.com

 

2. Vara

Tonje Hansen                

tonje.i.hansen@uis.no