Hester oppstallet på Killingland

Bilder av hestene. Alle blir lagt inn etterhvert. Lager også til fotoalbum av alle.